Ängelsbergs skulpturpark

Åren 2022, 2019 och 2017 har jag bjudits in att delta i Ängelsbergs skulpturpark under deras teman; förändring, väsen och återseende. Jag har valt att återkomma med jordskulpturer och jobba med utveckling av mitt första verk i parken; "Av jord". År 2019 fick hon sällskap av en Fylgja; "Rådaren", som år 2022 värnar om solrosen, som växer upp framför henne.

Barnhörna, Västerås sjukhus

I Västerås sjukhus stora entré fick jag möjligheten att skapa en barnhörna. Förutsättningarna var att gestalta landstingets verksamhet. Jag valde att arbeta med flera delar av rumsligheten; designa golvet som en väg (springbana) för att uppmuntra till rörelse, skapa väggmålningar med positiva färger och lekskulpturer i trä på temat omhändertagande och yrken. Här har jag även valt att ge gestaltningen ytterligare en dimension genom att även arbeta med text i rumsligheten.

Lasse Färnlöfs Plats

Gestaltningen "Fågeln skänker luften tyngd, jag rymmer en boj" till Lasse Färnlöfs Plats, Östermälarstrand i Västerås, skapades i samband med att det nya torget anlades.
Verket består av pållare i corténstål som är upplysta inifrån under kvällstid och vintertid. Högst upp är sjöfåglar placerade. Till verket hör även två stycken granitstenar i gatubeläggningen, med inblästrad text. Verkat är placerat så att det blir ett blickfång både från vattnet, inifrån Restaurang Bryggan, samt från hela torget.
Tack Smedja Levay, för utmärkt stålarbete!

Skapande förskola - Mosaikormar

Under två terminer fick alla Lindesbergs kommuns förskolebarn (3-5 år) möjlighet att prova på mosaikteknik. Tillsammans fick de vara med från grunden, och hamra sönder porslin för att sedan hjälpas åt att klä en lång slingrande orm med bitar i alla möjliga olika material, färger och former. Varje grupp fick sedan sitt alldeles egna konstverk att behålla på sin förskola.

Prosa runt bok &
Tomas Tranströmers Plats

Gestaltningen på Tomas Tranströmers plats i Västerås, bygger på en av Tranströmers dikter, inblästrad i sten, samt diskreta rådjursspår som löper från "ön" där diktstenen ligger och vidare mot bibliotekets huvudentré. Rådjursspåren står dels för det ordlösa språk som Tomas Tranströmer talar om i dikten, och dels är de en symbol för Västmanlands landskapsdjur, som är rådjuret. Spåren är lågmälda och blir en överraskning till den som passerar med en observant blick.
Prosa runt bok
"Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina årsringar.
Det är summan av dem som är >>jag<<.
Spegeln ser bara mitt senaste, jag känner av alla mina tidigare."
Tomas Tranströmer
Dessa tre prosarader av Tranströmer, är inblästrade i smågatstenarna runt det gamla, magnifika bokträdet utanför Västerås stadsbibliotek. Läsaren av raderna måste själv aktivt förflytta sig runt trädet för att kunna läsa hela texten, vilket gör läsaren till en del av skapandet av nya, abstrakta "årsringar" runt trädet. Prosaraderna valdes av Tomas och Monica Tranströmer själva, just för denna idé och denna plats, några få år före Tomas Tranströmers bortgång 2015.

Stenpoesi

Idén bakom stenpoesin, att placera poeten Tomas Tranströmers haikudikter mitt i Västerås centrums gatubild, som en motvikt till alla kommersiella inslag som allmänheten möts av i stadsbilden, har tagits emot med en enorm värme. Syftet är att poesin ska skapa små andhål och luftrum som ger möjlighet till reflektion i vardagen, och att göra poesin tillgänglig för alla. Att vara idégivare och få projektleda ett sådant här projekt är fantastiskt givande. Den 10:e maj 2008 invigdes Stenpoesin, med invigningstalare Maria af Malmborg och med Tomas Tranströmer själv på plats.
De fyra första stenarna lades ner 2008, och ligger på Smedjegatan, Stora Gatan, Vasagatan och Köpmangatan. De två senare lades ner i samband med Gå City-projektet i Västerås 2011 och var ett initiativ från staden för att hedra Tomas Tranströmer på hans 80:e födelsedag. Dessa båda hittar du på Hantverkargatan.
Projektet genomfördes med stöd av Västerås stads kultur-, idrotts- och fritidsnämnd, och i samarbete med skrivarföreningen Arospennor och dåvarande ordförande Annelie Salminen. Medfinansiär var Fastighetsbolaget Klövern Västerås.